homepage banner from Brightspot design
FedEx newsroom
May 15, 2023
Obiekt, w którego powstanie zainwestowano 70 mln euro, uruchomiono w styczniu 2023 r. Łączy Włochy z głównymi rynkami w Europie.
Apr 21, 2023
Rozbudowany obiekt wzmacnia niezrównaną sieć drogową FedEx w Europie
Apr 17, 2023
Firma świętuje rocznicę swojego powstania wspierając społeczności lokalne, organizując specjalne wydarzenia oraz inicjując powstanie Founder’s Fund


Feb 28, 2023
Firma przekroczyła również założenia urodzinowego programu “50 na 50", jakim jest pomoc 50 milionom ludzi do 50-tych urodzin FedEx
Feb 22, 2023
W odpowiedzi na trwający kryzys firma współpracuje z różnymi organizacjami non-profit i rządami, wykorzystując globalną sieć FedEx i doświadczenie logistyczne, między innymi organizując sześć lotów czarterowych.
Oct 25, 2022
Łańcuch dostaw FedEx miał wpływ na 360 000 bezpośrednich dostawców firmy, tworzących 16,5 miliona miejsc pracy
Jun 30, 2022
Nowy lot zwiększa niezawodność oferty w Azji Północnej i Europie oraz oferuje większą przepustowość firmom działających w Singapurze
Jun 27, 2022
Drugi lot z pomocą humanitarną zapewnia wsparcie osobom dotkniętym kryzysem w Ukrainie
Jun 13, 2022
FedEx Express otworzyła nową lokalizację w Gdańsku. Obiekt stanowi część wielomilionowego programu inwestycyjnego realizowanego obecnie w Europie Środkowo-Wschodniej.