Nowy raport pokazuje wpływ FedEx na światową gospodarkę

Łańcuch dostaw FedEx miał wpływ na 360 000 bezpośrednich dostawców firmy, tworzących 16,5 miliona miejsc pracy

Econ Impact Report 2022

Warszawa, 25.10.2022 - FedEx Corp. (NYSE: FDX) opublikował wnioski ze swojego raportu za rok fiskalny 2022, w którym analizuje wpływ firmy na globalną gospodarkę. W raporcie, opracowanym we współpracy z Dun & Bradstreet (NYSE: DNB), wiodącym światowym dostawcą danych i analiz biznesowych, po raz pierwszy przeanalizowano wpływ FedEx na światowe gospodarki. W ciągu ostatnich 49 lat FedEx rozszerzył swoje usługi na ponad 220 krajów i terytoriów oraz zainwestował w globalną sieć, umożliwiając tym samym firmom o różnej skali działalności, dostęp do globalnej gospodarki i wpływ na jej rozwój.

Raport wykazał, że FedEx odegrał istotną rolę w procesie wychodzenia firm z pandemii, wspierając je w przezwyciężaniu trudności związanych z łańcuchami dostaw i wyzwaniami gospodarczymi. Zatrudniając prawie 550 000 pracowników na całym świecie, w roku fiskalnym 2022 FedEx obsługiwał średnio 16 milionów przesyłek dziennie w 5 000 obiektach. Optymalizacja sieci i inwestycje firmy poprawiły wydajność i przepustowość odpowiadając tym samym na potrzeby klientów FedEx.

„Na całym świecie FedEx pomógł prywatnym osobom, firmom i społecznościom wyjść z pandemii, transportując towary i świadcząc usługi, które łączą ludzi i napędzają globalną gospodarkę”, powiedział Raj Subramaniam, prezes i CEO FedEx Corporation. „Raport pokazuje ważną pracę, którą wykonujemy na co dzień, wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kręgosłupem naszych lokalnych społeczności. Nazywamy to efektem FedEx”.

Mierząc Efekt FedEx:

Firma spedycyjna i logistyczna odgrywa rolę w pobudzaniu innowacji, tworzeniu i wspieraniu lokalnych miejsc pracy, a także wspiera jednostki i społeczności na regionalnych i głównych rynkach na całym świecie.

· FedEx współpracował z 360 000 dostawców na całym świecie, którzy zatrudniali ponad 16,5 miliona osób. Wspomniane przedsiębiorstwa, z których wiele to małe firmy, prowadzące działalność na lokalnych lub regionalnych rynkach i osiągnęły łączny roczny przychód w wysokości 700 mld dolarów.

· W roku fiskalnym 2022 działalność FedEx w skali globalnej wsparła, poza standardową bazą pracowników, 193 000 dodatkowych miejsc pracy. To stanowi o 20 000 miejsc pracy więcej niż w roku fiskalnym 2021.

· Małe firmy stanowiły 88% łańcucha dostaw FedEx. Ponad połowa wydatków w ramach łańcucha dostaw FedEx w każdym regionie trafiła do małych firm, które łącznie wspierały około 810 000 miejsc pracy na całym świecie.

· W roku fiskalnym 2022 FedEx zainwestował 6,8 miliarda USD — o 15% więcej w stosunku do roku fiskalnego 2021 — w prace mające na celu poprawę obiektów i infrastruktury oraz optymalizację sieci, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost gospodarczy poszczególnych rynków.

Wpływ na Europę

FedEx Express obsługuje obecnie ponad 45 krajów i terytoriów w Europie, w tym takie rynki wschodzące, jak Węgry, Cypr, Litwa i Estonia. FedEx Express zatrudniał około 50 000 osób na całym kontynencie w 2022 roku, a poza standardowym zespołem zapewniał 23 000 dodatkowych miejsc pracy. W roku fiskalnym 2022 standardowa działalność FedEx i jej rozwój pośrednio przyczyniły się do powstania ponad 3 miliardów dolarów w produkcji gospodarczej w Europie, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do 2021 roku. Aby zwiększyć przepustowość FedEx Express kontynuował rozwój sieci i obiektów, w tym sfinalizowano wieloletnią modernizację hubu Paryż-CDG.

„Nasza rosnąca obecność w Europie i zakończona modernizacja hubu na lotnisku Paris-CDG pomoże naszym klientom, zarówno dużym, jak i małym, z jeszcze większą łatwością łączyć się z rynkami wewnątrz regionu i z resztą świata” – powiedziała Karen Reddington, Regional President na Europę, FedEx Express. „Nasza sieć i członkowie zespołu wspierali firmy, gdy region wychodził z pandemii, co widać w prawie dwucyfrowym wzroście wolumenu przesyłek wychodzących z nowego hubu Paryż-CDG na kluczowe kierunki międzykontynentalne”.

Wpływ poprzez dobroczynność

Raport wskazuje również, w jaki sposób FedEx wspiera społeczności, w których żyją i pracują członkowie jego zespołu, poprzez darowizny i bezpośrednie wysiłki na rzecz zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości. W roku fiskalnym 2022 FedEx przekazał ponad 86 milionów dolarów organizacjom charytatywnym i lokalnym organizacjom non-profit. Firma pełniła również rolę kluczowego kanału dla dostaw żywności i pomocy humanitarnej m.in. do Ukrainy i Szanghaju. Raport pokazuje również, w jaki sposób firma jest zaangażowana w odpowiedzialne łączenie świata, poprzez realizację celu, jakimi jest osiągnięcie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla operacji do 2040 r. oraz działania w kierunku inwestycji w energię odnawialną tak by zasilać nią swoje operacje.

Przeczytaj pełny raport FedEx Economic Impact i poznaj wpływ FedEx na społeczności i na świecie na fedex.com/economicimpact.