FedEx zobowiązuje się do osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2 w prowadzonych przez siebie działaniach do 2040 roku

Aby poprawić sekwestrację dwutlenku węgla, ambitny plan zakłada zelektryfikowanie globalnej floty swoich pojazdów kurierskich oraz utworzenie Center for Natural Carbon Capture przy Uniwersytecie Yale

carbonneutralannouncement.jpg

MEMPHIS, 3 marca 2021 r. - FedEx Corp. (NYSE: FDX), największy na świecie przewoźnik lotniczy cargo, ogłosił dzisiaj ambitny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji CO2 w skali globalnej do 2040r.

W przeciągu kilku kolejnych lat, FedEx przeznaczy ponad 2 miliardy dolarów na wsparcie inicjatyw mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju działalności firmy w zakresie prowadzonych operacji, tj. w obszarze floty pojazdów i samolotów, jak również w swoich obiektach.

Plan obejmuje także przeznaczenie 100 mln dolarów wsparcia dla Uniwersytetu Yale, na pomoc w utworzeniu Center for Natural Carbon Capture. Dotacja ta pozwoliprzyspieszyć badania nad metodami sekwestracji (wychwytywania) dwutlenku węgla na dużą skalę, ze szczególnym naciskiem na pomoc w zrównoważeniu emisji gazów cieplarnianych, których źródło stanowią linie lotnicze.

Naszym obowiązkiem jest podjąć zdecydowane działania, aby sprostać wyzwaniom klimatycznym” - powiedział Frederick W. Smith, Chairman i CEO FedEx Corp. „Cel, który sobie postawiliśmy opiera się na wieloletnim zobowiązaniu do zrównoważonego rozwoju w całej naszej działalności, przy jednoczesnym inwestowaniu w długoterminowe, transformacyjne rozwiązania dla FedEx i całej naszej branży.” – dodał prezes Smith.

Kluczowe kroki w kierunku osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla obejmują następujące obszary:


  • Elektryfikacja pojazdów. Do roku 2040 cała flota pojazdów wykorzystywanych do odbiorów i dostaw przesyłek kurierskich FedEx będzie składała się z bezemisyjnych pojazów elektrycznych. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację kolejnych etapów programów, których celem jest wymiana istniejących pojazdów. Na przykład, do 2025 r. 50% pojazdów przeznaczonych do dostaw i odbiorów przesyłek, które w skali globalnej nabędzie FedEx Express, stanowić będą pojazdy elektryczne. Do 2030 r. odstetek ten wzrośnie do 100% wszystkich zakupów pojazdów.
  • Zrównoważone rozwiązania dla klientów. FedEx będzie współpracować
    z klientami w celu zapewnienia kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań dla ich łańcuchów dostaw poprzez zapewnienie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla rozwiązań w zakresie wysyłki i pakowania.
  • Zrównoważone paliwa. FedEx będzie kontynuował inwestycje w paliwa alternatywne w celu zmniejszenia emisji gazów generowanych przez samoloty i pojazdy.
  • Oszczędzanie paliwa i modernizacja samolotów. FedEx będzie opierać się na skutecznych inicjatywach z zakresu FedEx Fuel Sense, których celem jest zmniejszenie zużycia paliwa w swoich samolotach. Od 2012 roku realizacja programów FedEx Fuel Sense i Aircraft Modernization pozwoliła zaoszczędzić łącznie 1,43 miliarda galonów paliwa do silników odrzutowych oraz dzięki nim udało się unikąć emisji ponad 13,5 miliona ton metrycznych dwutlenku węgla (CO2).
  • FedEx będzie kontynuować starania, aby uczynić ponad 5000 obiektów na całym świecie bardziej zrównoważonymi poprzez ciągłe inwestycje w bardziej nowoczesne i niskoemisyje lokalizacje, energię odnawialną i inne programy zarządzania energią.
  • Naturalna sekwestracja (wychwytywanie) dwutlenku węgla. FedEx wesprze stworzenie Center for Natural Carbon Capture przy Uniwersytecie Yale w USA w celu rozwoju badań nad naturalną sekwestracją węgla.

Droga do zrównoważonego rozwoju wymaga nowych strategii usuwania i przechowywania nadmiaru CO2 na ziemi. Center for Natural Carbon Capture będzie dążył do przyspieszenia interdyscyplinarnych badań w dziedzinie nauk przyrodniczych i inżynierii w tym obszarze.

Badacze z Centrum będą opracowywać metody opierające się na naturalnych systemach magazynowania CO2, w tym ekosystemach biologicznych i geologicznym obiegu CO2, które w miarę możliwości poprawiać mają szybkość wchłaniania CO2, możliwą do przechowywania ilość oraz czas przechowywania. Dzięki tym wysiłkom, naukowcy z Yale zamierzają stworzyć portfolio strategii usuwania dwutlenku węgla, których efekt będzie mierzalny w skali globalnej.

Opierając się na początkowych sukcesach w sektorze lotnictwa, Centrum rozszerzy zakres swoich prac, aby zająć się kolejnymi źródłami emisji CO2 w skali globalnej - publikując i udostępniając swoje ustalenia, tak aby przedsiębiorstwa, branże i rządy mogły skorzystać z prac, które przyspieszą przyjęcie i wdrożenie naturalnych strategii wychwytywania dwutlenku węgla na świecie.

„Rozwiązanie problemu zmian klimatycznych jest złożonym wyzwaniem, które wymaga pilnych działań, a strategie naturalnego wychwytywania dwutlenku węgla będą stanowić kluczową część tego działania” - powiedziała dr Ingrid C. „Indy” Burke, the Carl W. Knobloch, Jr. Dean of the Yale School of the Environment. „Tworząc Center for Natural Carbon Capture dążymy do opracowania mierzalnych strategii wychwytywania dwutlenku węgla, aby pomóc zrównoważyć emisje dwutlenku węgla w skali globalnej”.

Zaangażowanie FedEx wynika z wielu lat wdrażania zrównoważonych praktyk. Dzięki realizowanym działaniom, od 2009 roku w całym przedsiębiorstwie udało się zmniejszyć emisję CO2 o około 40%, przy równoczesnym wzroście wielkości wolumenów o 99%. W ostatnim czasie FedEx zajął pierwsze miejsce w swojej branży, w rankingu JUST Captial 2021 „America’s Most Just Companies” w kategorii środowisko oraz pierwsze miejsce w sektorze podróże, transport i logistyka w rankingu „America’s Most Responsible Companies 2021” tygodnika Newsweek.

Chociaż poczyniliśmy ogromne postępy w zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko, musimy zrobić więcej. Długofalowa kondycja naszej branży jest bezpośrednio związana ze stanem naszej planety, jednak w tym wysiłku chodzi o coś więcej niż tylko o wynik końcowy - jest to po prostu właściwe działanie”, powiedział Mitch Jackson, Chief Sustainability Officer, FedEx Corp. „W FedEx dokładamy wszelkich starań, aby łączyć ludzi i możliwości w sposób odpowiedzialny i efektywny. Kroki, które podejmujemy dzisiaj, będą miały pozytywny wpływ na przyszłe pokolenia”.