Europe (Polish)

FedEx Express uruchamia międzynarodowy hub drogowy w holenderskim Duiven

Rozbudowany obiekt wzmacnia niezrównaną sieć drogową FedEx w Europie

FedEx Express, spółka zależna FedEx Corp. (NYSE: FDX) i największa na świecie firma zajmująca się transportem ekspresowym, w 50. rocznicę swoich urodzin, ponowne uruchamia międzynarodowy hub drogowy w Duiven. Dzięki otwarciu nowego obiektu, nad którym pracowano od 2021 roku, zwiększona zostaje przepustowość realizowanych tam operacji, przy równoczesnym zapewnieniu wyższej ich niezawodności, a członkowie zespołu zyskują ulepszone środowisko pracy.

Kluczowy dla europejskiej sieci drogowej obiekt w Duiven jest jednym z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie hubów drogowych FedEx w Europie. Obiekt jest usytuowany na obszarze określanym jako tzw. " Blue Banana”, zurbanizowanego i rozwiniętego gospodarczo korytarza, rozciągającego się od północno-zachodniej Anglii do północnych Włoch. W praktyce oznacza to, że hub jako jedyny dysponuje bezpośrednim połączeniem z każdym innym hubem drogowym firmy w Europie, co stawia go w samym sercu europejskiej oferty FedEx.

Nowy hub o powierzchni 24 000 m² (zlokalizowany na 148 000 m² działce) został wyposażony w nowoczesny sorter, mogącym obsłużyć około 200 000 paczek dziennie. W porównaniu do poprzedniego obiektu ponad trzykrotnym wzrosła całkowita wydajności hubu. Magazyn został również wyposażony w większą liczbę bram dla pojazdów liniowych. Rozwiązania zastosowane wokół budynku, w tym nowe bramy dla szybszego wjazdu i 20% wzrost powierzchni parkingowej dla naczep, usprawniły realizowane tam operacje. Dodatkowo, hub i teren wokół niego został zaprojektowany tak, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Rozdzielenie ruchu pracowników i operacji, a także obsługi paczek i frachtu, zwiększa wydajność i ogranicza ruch wózków widłowych. Możliwość przesyłania zarówno paczek, jak i frachtu w ramach jednej sieci jest unikalną cechą oferty FedEx w Europie. Klienci mogą nadawać oba rodzaje przesyłek w jednym miejscu i przy użyciu jednego interfejsu.

“Europejska Sieć Drogowa stanowi rdzeń naszej europejskiej oferty, w której znajdziemy ekonomiczne i niezawodne usługi transportowe. Duiven jest sercem tej oferty” - powiedział Martin Gussinklo, Senior Vice President Europe Road Network FedEx Express. Dodał " Szczególnie cieszymy się, że otwarcie nowego obiektu zbiegło się z 50-tą rocznicą powstania FedEx. Świętujmy więc nie tylko to, co udało się nam osiągnąć dotychczas, ale również to, co jeszcze przed nami.”

W hubie zastosowano szereg rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i usprawnień w obszarze warunków pracy, takich jak oświetlenie LED wewnątrz i na zewnętrz obiektu, elektryczne wózki widłowe oraz nowy sorter, który generuje o 20% mniej hałasu.

Hub w Duiven to jeden z dwóch dużych projektów z zakresu infrastruktury sieci drogowej, które zostaną uruchomione w 2023 roku. W maju FedEx otworzy nowy, niezwykle nowoczesny hub drogowy w Novarze (Włochy), który wraz z Duiven daje klientom FedEx dostęp do jednej z największych i najszybszych sieci drogowych w Europie zarówno dla standardowych przesyłek, jak i frachtu.

W ramach Europejskiej Sieci Drogowej FedEx dysponuje 28 hubami drogowymi. Z siecią, poza hubami lotniczymi i punktami lotów, połączonych jest 700 oddziałów zlokalizowanych w różnych częściach Europy. Każdego tygodnia w ramach sieci FedEx realizowanych jest 50 000 kursów z wykorzystaniem ponad 5 400 pojazdów liniowych na terenie 45 europejskich krajów.

QAR.jpg