Europe (Polish)

FedEx Express rozpoczyna konsultacje dotyczące redukcji zatrudnienia w ramach ostatniego etapu integracji sieci TNT

FedEx Express (FedEx), spółka zależna FedEx Corp. (NYSE: FDX), największej na świecie firmy zajmującej się przesyłkami ekspresowymi, z uwagi na zbliżające się zakończenie integracji sieci TNT ogłasza dzisiaj plany dotyczące zmiany wielkości zatrudnienia w Europie. Propozycja reorganizacji stanowi część szerszej, wieloletniej strategii rozwoju, która umożliwi europejskiej części FedEx Express wykorzystanie dynamiki wypracowanej w ostatnich latach.

2019-fedex-777-s6a1250.jpg

AMSTERDAM, 19 stycznia — FedEx Express (FedEx), spółka zależna FedEx Corp. (NYSE: FDX), największej na świecie firmy zajmującej się przesyłkami ekspresowymi, z uwagi na zbliżające się zakończenie integracji sieci TNT ogłasza dzisiaj plany dotyczące zmiany wielkości zatrudnienia w Europie. Propozycja reorganizacji stanowi część szerszej, wieloletniej strategii rozwoju, która umożliwi europejskiej części FedEx Express wykorzystanie dynamiki wypracowanej w ostatnich latach.

W ramach realizacji planu rozwoju w Europie, w 2016 roku FedEx nabyło TNT, wskutek czego doszło do połączenia największej na świecie sieci ekspresowych połączeń lotniczych z europejską siecią drogową wraz z portfolio usług o globalnym zasięgu. Od momentu nabycia TNT dokonano integracji systemów IT oraz kluczowych elementów sieci lotniczych, drogowych i naziemnych, a także poczyniono inwestycje w obszarze technologii i infrastruktury.

Dzisiaj europejscy przedstawiciele pracowników oraz członkowie zespołów zostali zapoznani z planem eliminacji duplikacji działań wynikających z funkcjonowania dwóch dużych europejskich sieci łączących podobne obszary geograficzne. Niestety, proces zmian będzie oddziaływał na wielkość zatrudnienia i obejmie od 5500 do 6300 osób z zespołów operacji i funkcji back-office. W ramach konsultacji z lokalnymi przedstawicielami pracowników omawiany będzie pełen zakres środków wsparcia dla członków zespołów objętych reorganizacją. Środki te będą się różnić w poszczególnych krajach i mogą obejmować program dobrowolnych odejść, przenoszenie pracowników do innych zespołów oraz umożliwienie takim pracownikom priorytetowego dostępu do wolnych stanowisk. Proces konsultacji będzie realizowany w okresie osiemnastu miesięcy i zostanie przeprowadzony zgodnie z właściwymi dla poszczególnych krajów wymogami.

Karen Reddington, President of FedEx Express Europe, powiedziała:

„Nabyliśmy TNT w 2016 roku z konkretnego powodu: chcieliśmy zapewnić naszym klientom dostęp do całego świata, łącząc globalną sieć lotniczą FedEx z rozbudowaną siecią drogową TNT w Europie, co ma umożliwić FedEx wypracowanie pozycji topowego gracza na kontynencie. Ten trudny proces pozwoli nam zintegrować sieci i działać dalej jako jedna firma oferująca szerszy zasięg, szybszą dostawę, zwiększone możliwości operacyjne oraz lepszy poziom usług”.

Karen dodała: „Tego rodzaju zmiany nigdy nie są proste, ponieważ dotykają naszych pracowników. Są one jednak niezbędne do tego, abyśmy mogli uzyskać korzyści wynikające z integracji oraz zwiększyć naszą konkurencyjność na szybko zmieniającym się rynku. Nie wpływa to jednak na nasze firmowe wartości i nadal pozostajemy zaangażowani w otwarty dialog, ścisłą współpracę z naszymi partnerami społecznymi oraz chcemy dokończyć proces z najwyższą troską i szacunkiem dla członków zespołów dotkniętych zmianą”.

Kluczowym elementem zaprezentowanych dziś propozycji jest fizyczna integracja sieci lotniczych FedEx Express i TNT. Aktualnie FedEx Express korzysta z dwóch dublujących się sieci lotniczych, bazując na dwóch głównych hubach na lotniskach Charles de Gaulle w Paryżu (Francja) i Liege w Belgii. Zgodnie z przedstawionymi planami, FedEx Express w Europie operować będzie w modelu dual-hub, w którym hub na lotnisku Roissy-Charles de Gaulle będzie hubem głównym, łączącym wszystkie punkty sieci lotniczej w Europie i klientów z resztą świata. Hub w Liège będzie miał status hubu wtórnego, co pozwoli zapewnić elastyczność i ciągłość najwyższej jakości usług świadczonych klientom przez cały rok. Model organizacyjny typu dual-hub przez ostatnie dziesięciolecia funkcjonuje i sprawdza się doskonale w Stanach Zjednoczonych, gdzie główny hub zlokalizowany jest na lotnisku w Memphis, a drugi na lotnisku w Indianapolis. Podobne rozwiązanie zakłada przygotowany plan dla centralnej części Europy i Liege.

Dave Canavan, Chief Operating Officer w FedEx Express Europe, wyjaśnił:

„Wprowadzenie modelu dual-hub stanowi dla nas strategiczną korzyść: podniesienie konkurencyjności naszej działalności w zakresie usług ekspresowych, zapewnienie elastyczności i zwiększenie możliwości rozwoju. Rozumiemy, że chociaż planowane zmiany są dla naszej działalności absolutnie niezbędne, to członkowie zespołów, szczególnie w Liège, będą obawiać się o swoją przyszłość. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby przeprowadzić proces w sposób konstruktywny, z nastawieniem na współpracę i z troską o osoby objęte zmianą”.