Europe (Polish)

FedEx Express rozpoczyna dwuletnią współpracę z Globalnym Sojuszem NGO na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego

cycling-cph-1.jpg

FedEx Express, spółka zależna od FedEx Corp., oraz międzynarodowa organizacja non-profit – Globalny Sojusz NGO na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego rozpoczęły działania w ramach Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Rowerzystów. Akcja skierowana do najbardziej narażonej grupy użytkowników dróg, jest zaplanowana na dwa lata i zostanie przeprowadzona w wybranych krajach Bałkańskich.

Globalny Sojusz NGO na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego, organizacja członkowska zrzeszająca ponad 220 podmiotów pozarządowych działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach, przy współpracy jednego z członków Sojuszu – Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF), określi bezpieczne praktyki rowerowe, które sprawdziły się w środkowoeuropejskich miastach – Kopenhadze i Amsterdamie. Zebrane dane zostaną wykorzystane przez organizacje społeczne, zainteresowane promowaniem kultury rowerowej i zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych na drogach w Chorwacji, Słowenii i Bośni.

Europejskie drogi należą do najbezpieczniejszych na świecie, pomimo tego w 2016 r., Komisja Europejska oszacowała koszt społeczny wynikający z wypadków na drodze, na ok. 100 miliardów euro. Rowerzyści stanowią 8% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w tym regionie. Konieczność zadbania o bezpieczeństwo na drogach rowerowych w Chorwacji, Słowenii i Bośni, jest napędzana rosnącą popularnością jazdy rowerowej w tych krajach.

„Koniec dekady Działań ONZ na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego jest idealnym momentem, aby poczynić znaczący postęp w kierunku bezpieczniejszych dróg w Europie”, powiedział Rock Sherman, vice president European Road Network, FedEx Express. ”Kwestia bezpieczeństwa na drogach od dłuższego czasu jest dla nas kluczowa. Dzięki współpracy z organizacją non-profit, zrzeszającą instytucje charytatywne, usprawniamy przepływ wartościowych informacji do organizacji, których celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w swoich społecznościach”.

Fundatorem Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Rowerzystów jest FedEx Express. Wsparcie odbywa się w ramach FedEx Cares, programu skupionego na wspieraniu lokalnych społeczności na całym świecie. Jest to pierwszy ufundowany przez FedEx projekt, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drodze, skierowany do rowerzystów.

„Jako rzecznicy swoich społeczności, organizacje non-profit mają możliwość wpływania na zmiany w zakresie przepisów i infrastruktury, dzięki którym jazda na rowerze stanie się bezpieczniejszą i bardziej atrakcyjną formą transportu. W ramach projektu uwzględnione zostaną działania przeprowadzone w Kopenhadze i Amsterdamie, a lekcje z nich wyciągnięte umożliwią organizacjom promowanie bezpiecznej jazdy, a w rezultacie zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach”, skomentowała Lotte Brondum, executive director, Global Alliance of NGOs for Road Safety.

Rezultaty projektu zostaną przedstawione podczas 26 spotkania Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (UN Road Safety Collaboration), które odbędzie się w Szwecji, w styczniu 2020 r. Przewiduje się, że podczas tego wydarzenia, ustalony zostanie plan działań zwiększających bezpieczeństwo na drogach.

Współpraca FedEx Express z Globalnym Sojuszem NGO na rzecz Bezpieczeństwa Drogowego trwa już wielu lat. Firma logistyczna sponsoruje również działania Alliance Empowerment Program - programu wzmacniającego potencjał oddolnych organizacji dobroczynnych, do wywierania zmian poprawiających bezpieczeństwo na drogach.