Europe (Polish)

FedEx Express Europe dołącza do Capital Equipment Coalition

Zobowiązanie FedEx do współpracy z dostawcami w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju dotyczących eksploatacji wysoko wyspecjalizowanych urządzeń

cec-ebss.jpg

Amsterdam, 1 lipca: FedEx Express Europe, spółka zależna FedEx Corp. (NYSE: FDX), została członkiem Capital Equipment Coalition (CEC) w Europie.

Capital Equipment Coalition (CEC), pod przewodnictwem organizacji pożytku publicznego Circle Economy i we współpracy z Platform for Acceleration Circular Economy (PACE), zrzesza firmy z różnych branż zaangażowane w serwisowanie, produkcję lub eksploatację środków trwałych (capital equipment).

FedEx Express Europe dołącza do dziewięciu członków organizacji, z których każdy złożył zobowiązanie do zwiększenia zaangażowania w bardziej przyjazne dla środowiska podejście w odniesieniu do własnych dostaw i środków trwałych.

FedEx Express Europe, globalny dostawca usług transportowych, sortuje ponad dwa miliony paczek dziennie w trzech hub’ach lotniczych i 34 drogowych, z których każdy wykorzystuje wysoce wyspecjalizowane urządzenia. W zakres środków trwałych, opisanych w zobowiązaniu, wchodzi zarówno sprzęt o znaczących rozmiarach (np. maszyny sortujące, przenośniki rolkowe, wagi, skanery rentgenowskie oraz urządzenia samonastawne), jak również ten mniejszy, z którego na co dzień korzystają kurierzy.

„Wdrażanie zasad gospodarki cyrkularnej w nasze procesy zakupowe pozwoli na zmniejszenie wpływu naszych działań na środowisko naturalne i przybliży nas do celu, jakim jest osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. Członkostwo w Capital Equipment Coalition pozwala nam na uczenie się i wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych branż oraz pomoże usprawnić współpracę z dostawcami, tak by temat zrównoważonego rozwoju był ważną kwestią w procesie zaopatrywania się w wyspecjalizowane urządzenia bez względu na skalę zamówienia” – mówi David Canavan, COO, FedEx Express Europe.

Zobowiązanie FedEx Express ma na celu zmniejszenie zużycia surowców przy jednoczesnym dążeniu do wydłużenia cyklu życia środków trwałych. Koncepcja ta opiera się na zastosowaniu praktyk zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystywaniu trwałych materiałów oraz tam gdzie to możliwe, maksymalnym inwestowaniu w konstrukcje modułowe, które stanowią wydajniejsze rozwiązanie ze względu na łatwość rozbudowy, modernizacji, i naprawy.

“Cieszymy się, że możemy powitać w naszym gronie FedEx Express Europe jako najnowszego członka Capital Equipment Coalition. Dzięki współpracy z FedEx Express Europe zyskujemy spojrzenie firmy, która zaopatruje się w środki trwałe i ma ambicję angażowania swoich dostawców w zmianę w bardzo praktyczny i zauważalny sposób.” – mówi Tamara Veldboer, główny facylitator CEC w Europie.

Dołączając do CEC, FedEx Express Europe zobowiązuje się do przyjęcia podejścia tzw. „ciągłego doskonalenia” w stosunku do zarządzania środkami trwałymi. W tym celu będzie współpracować z dostawcami sprzętu, zarówno tego małego, jak i dużego, biorąc pod uwagę ambitne zasady zrównoważonego rozwoju, których celem jest minimalizacja śladu materiałowego, jak i wydłużenie cyklu życia zamawianych urządzeń. Dodatkowo, aby zwiększyć udział materiałów pochodzących z recyklingu i podlegających recyklingowi w zamawianych urządzeniach, FedEx Express Europe zamierza sformalizować współpracę z dostawcami, tak by sprzęty wyłączone z użytkowania były odpowiedzialnie utylizowane, powtórnie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi.