Europe (Polish)

FedEx dostarcza pomoc. Firma przeznaczyła ponad 1 milion dolarów na działania w związku z trzęsieniem ziemi w Turcji i Syrii

W odpowiedzi na trwający kryzys firma współpracuje z różnymi organizacjami non-profit i rządami, wykorzystując globalną sieć FedEx i doświadczenie logistyczne, między innymi organizując sześć lotów czarterowych.

Warszawa, 22 lutego 2023 r.- FedEx Corp. (NYSE: FDX) kontynuuje wsparcie dla osób dotkniętych katastrofalnymi trzęsieniami ziemi, które nawiedziły południową Turcję i północną Syrię. Do tej pory FedEx przeznaczyło ponad 1 milion dolarów (USD) na transport pomocy humanitarnej. Pomiędzy 17 a 21 lutego firma zorganizowała pięć lotów specjalnych na trasie z Dubaju do Stambułu. Na pokładzie samolotów FedEx typu MD-11 znalazło się ok. 230 ton pomocy humanitarnej, w tym namioty, koce i artykuły dla niemowląt, artykuły gospodarstwa domowego i zestawy higieniczne przygotowane przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).

“W tym niezwykle trudnym czasie FedEx angażuje się w pomoc na rzecz wielu społeczności dotkniętych trzęsieniami ziemi” - powiedział prezes i CEO FedEx Raj Subramaniam. “Inspiruje nas heroiczna praca zespołów i organizacji humanitarnych, które pracują na miejscu. Jesteśmy wdzięczni za możliwość włączenia się w działania odbudowy i usuwania skutków trzęsienia ziemi w regionie, poprzez wykorzystanie naszej globalnej sieci, organizację specjalnych lotów, czy dzielenie się wsparciem logistycznym.”

Wykorzystując możliwości globalnej sieci i doświadczenie logistyczne, FedEx wsparł również działania innych organizacji non-profit i rządów w czasie kryzysu.

- 8 lutego br. firma przekazała 100 tys. dolarów (USD) Czerwonemu Krzyżowi, aby wspomóc działania w tureckich i syryjskich społecznościach. Darowizna pomoże w dystrybucji materiałów pierwszej potrzeby, żywności, wody i koców, tworzeniu czasowych miejsc schronienia oraz zapewnieniu wsparcia psychologicznego i pomocy medycznej.

- W imieniu władz Stambułu i lokalnej gminy FedEx dostarczył w dniu 8 lutego z Międzynarodowego Lotniska Sabiha Gokcen w Stambule do tureckiej Malatya, artykuły pierwszej potrzeby, w tym żywność przekazaną przez Umursan Un Ltd. oraz odzież podarowaną przez lokalnych mieszkańców.

- FedEx zapewniło wsparcie transportowe dla kanadyjskiej organizacji GlobalMedic, zajmującej się pomocą w miejscach katastrof. Do punktów dystrybucji żywności w tureckim regionie dotkniętym katastrofą dostarczono urządzenia do oczyszczania wody AquaResponse3.

- FedEx współpracował z amerykańską organizacją World Central Kitchen, przy wysyłce materiałów z hiszpańskiego Madrytu i amerykańskiego Capitol Heights do tureckiej Adany. Transport obejmował kuchnie polowe, zaopatrzenie oraz wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań na miejscu.

FedEx kontynuuje dostarczanie pomocy do regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi. Wsparcie udzielone takim organizacjom jak IFRC, GlobalMedic i World Central Kitchen to część inicjatywy FedEx Cares “Delivering for Good”, w ramach której FedEx dzieli się swoją globalną siecią i niezrównaną wiedzą logistyczną z organizacjami non-profit, wspierając społeczności przed, w trakcie i po kryzysach. Dowiedz się więcej na stronie FedExCares.com.

FedEx Turkiye Syria Earthquake Relief.jpg