Europe (Polish)

Efekt FedEx: Raport na temat wpływu FedEx na gospodarkę przy okazji 50-lecia działalności firmy

Raport opisuje bezpośredni i pośredni wpływ firmy m.in. na gospodarkę Europy oraz inwestycje w infrastrukturę podnoszące jakość świadczonych usług w roku fiskalnym 2023.

2023 Economic Impact Report Launch Graphic.png

FedEx Corp. (NYSE: FDX) opublikował coroczny raport na temat oddziaływania firmy na gospodarkę w roku fiskalnym 2023 (FY 2023)[1], dzięki rozbudowanej globalnej sieci firmy i jej roli w rozwoju innowacji. Analiza, opracowana we współpracy z Dun & Bradstreet (NYSE: DNB), wiodącym dostawcą danych i analiz umożliwiających podejmowanie decyzji biznesowych, wskazuje na pozytywny wpływ, jaki FedEx wywiera zarówno na pojedyncze jednostki, jak i społeczności na całym świecie - zwany inaczej “efektem FedEx”.

„Przez pięć dekad FedEx pomagał kształtować globalne łańcuchy dostaw i rewolucję e-commerce, zmieniając sposób, w jaki firmy prowadzą wymianę towarów, usług i pomysłów - jednocześnie stale wyprzedzając zmieniające się potrzeby naszych klientów” - powiedział Raj Subramaniam, President i CEO, FedEx Corporation. „Raport wskazuje na znaczący wkład w gospodarkę i zaangażowania w dokonywanie pozytywnych zmian w społecznościach, w których działamy”.

Z raportu wynika, że pomimo utrzymującej się ostatnio niekorzystnej sytuacji gospodarczej, FedEx w roku fiskalnym 2023 wywarł bezpośredni wpływ na gospodarkę światową o wartości ponad 80 miliardów dolarów. Wynik odzwierciedla możliwości sieci transportowej stworzonej przez FedEx oraz nieustające wysiłki firmy na rzecz udoskonalania innowacyjnych usług, które pomagają firmom różnej wielkości nawiązywać kontakty z klientami i rozwijać ich działalność. W samej Europie wpływ firmy na gospodarkę regionalną w roku fiskalnym 2023 wyniósł 2,4 miliarda dolarów.

FedEx świętował 50 lat działalności 17 kwietnia 2023 roku. Firma dysponuje najlepiej rozwiniętą siecią transportową na świecie, świadcząc usługi w ponad 220 krajach i terytoriach. FedEx zatrudnia również ponad 500 000 osób w ponad 5 000 obiektach na całym świecie i transportuje ok. 14,5 milionów przesyłek dziennie.

Kluczowe punkty FedEx Economic Impact Report w skali globalnej:

- Wpływ pośredni: w roku fiskalnym 2023 FedEx w sposób pośredni przyczynił się do wygenerowania światowej produkcji gospodarczej netto[2] o szacunkowej wartości 35 miliarda dolarów.

- Łańcuch dostaw: w roku fiskalnym 2023 FedEx zawarł umowy z około 100 000 dostawców z czego 90% z nich stanowiły małe firmy. Analiza wydatków firmy u około 73 000 unikalnych dostawców w roku kalendarzowym 2022 wykazała, że w tym czasie wydatki FedEx u wspomnianych dostawców wsparły 1,1 miliona miejsc pracy.

- Handel: FedEx kontynuował wsparcie dla polityk handlowych, które umożliwiają klientom łatwiejszy dostęp do rynku i lepszą efektywność. Firma wspiera przepisy dopuszczające pomoc de minimis, która umożliwia osobom fizycznym i przedsiębiorstwom każdej wielkości importowanie towarów o niskiej wartości bez ceł i podatków.

Wpływ na gospodarkę Europy

FedEx Express obsługuje ponad 45 rynków w Europie, dysponując hubami lotniczymi na lotniskach Roissy-Charles De Gaulle w Paryżu (Francja) i Liège (Belgia). Na kontynencie firma obsługuje również 28 hubów drogowych i ponad 700 oddziałów ( w tym ponad 40 w Polsce), transportując 1,3 miliona przesyłek międzynarodowych tygodniowo.

„Inwestycje w dwóch naszych głównych hubach w Holandii i we Włoszech pokazują nasze zaangażowanie w regionie i pomimo trudności gospodarczych zapewnienie przepływu towarów naszych klientów” – powiedziała Karen Reddington, President FedEx Express Europe. Dodała: „Dzięki naszej rozległej sieci na kontynencie bezpośrednio przyczyniliśmy się do wzrostu europejskiej produkcji gospodarczej netto o około 0,4% w sektorze transportu i gospodarki magazynowej[3]”.

Kluczowe punkty FedEx Economic Impact Report w skali Europy:

- W roku kalendarzowym FedEx wydał 7,3 miliarda dolarów u dostawców w Europie. Dzięki temu łączna liczba miejsc pracy u dostawców wspieranych przez firmę wzrosła o 43%, a liczba miejsc pracy w małych firmach zwiększyła się o 19% rok do roku.

- W roku fiskalnym 2023, FedEx Express kontynuował inwestycje w obszarze optymalizacji swojej europejskiej sieci. Na liście inwestycji znalazł się: nowy sorter w Stuttgarcie (Niemcy), dzięki któremu przesyłki są sortowane szybciej; nowy oddział w Gdańsku; zakończenie budowy największych hubów drogowych w Holandii i we Włoszech. Nowe huby drogowe dodatkowo usprawnią transport przesyłek wewnątrz Europy, a tym samym wspierać będą działalność gospodarczą na całym kontynencie.

- W roku fiskalnym 2023 FedEx Express zatrudniał ponad 5 000 osób w rejonie hubu lotniczego zlokalizowanego na lotnisku Roissy-Charles De Gaulle. Szacuje się, że wkład firmy w lokalną gospodarkę wynosi prawie 1,9 miliarda euro rocznie.

Zapoznaj się z FedEx Economic Impact Report za rok 2023 i poznaj efekt FedEx w Europie na stronie fedex.com/economicimpact.

[1] Rok fiskalny (FY) 2023 to okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

[2] Produkcja gospodarcza netto to różnica pomiędzy wartością produkcji całkowitej a kosztem nakładów, takich jak energia, surowce i usługi. Określana również jako wartość dodana.

[3] Zgodnie z definicją Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).