Europe (Dutch)

FedEx Express introduceert zelfbedieningsrapportagetool voor emissies

‘FedEx® Sustainability Insights’ voor klanten in Europa

FedEx courier carrying brown package

Hoofddorp, 12 september 2023 – FedEx Express Europe, een dochteronderneming van FedEx Corp. (NYSE: FDX) en ‘s werelds grootste expresvervoerbedrijf, introduceert haar nieuwe zelfbedieningsrapportagetool voor emissies, FedEx® Sustainability Insights, aan klanten in Europa. De gemakkelijk toegankelijke online tool, die in mei 2023 werd gelanceerd voor klanten in de VS, is nu beschikbaar met aanpassingen voor de lokale taal en statistieken voor klanten op 11 Europese markten, waaronder Nederland en België.

De cloudgebaseerde tool maakt gebruik van pakketscangegevens van transportsegmenten binnen het wereldwijde FedEx-netwerk en van een door derden geverifieerde methodologie die consistent is met het GLEC-framework en het Greenhouse Gas (GHG)-protocol om historische CO2-equivalenten te rapporteren. Rapporten bieden een uitgebreid overzicht van de geschatte uitstoot* gegenereerd door internationale en binnenlandse zendingen die via FedEx-diensten zijn verstuurd.**

De rapportagetool is online beschikbaar voor klanten in Nederland, België, Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Zwitserland. Tegen het einde van dit jaar is de FedEx® Sustainability Insights-tool beschikbaar voor klanten in meer dan 25 Europese landen en in 20 talen.

Wouter Roels, SVP Marketing en Customer Experience zei: “Naast onze eigen inspanningen om de uitstoot te verminderen in onze dagelijkse activiteiten, erkennen we de wens van onze klanten om niet alleen te weten, maar ook een dieper begrip te ontwikkelen van de uitstoot die wordt gegenereerd door hun transportdiensten. Met onze FedEx® Sustainability Insights-emissierapportagetool kunnen klanten geverifieerde emissieschattingen bekijken voor de zendingen die ze met FedEx doen en een completer beeld krijgen van de broeikasgasemissies in hun hele toeleveringsketen.”

De FedEx® Sustainability Insights-tool is toegankelijk op fedex.com voor klanten met een FedEx.com-gebruikersidentificatie. Rapporten kunnen worden gedownload in Adobe Acrobat PDF- of in Microsoft Excel-formaat voor consolidatie met andere emissiegegevens. Hiermee worden klanten ondersteund om in hun eigen behoeften voor het maken van rapportages en het openbaar maken te voorzien.

Klanten met rapportagebehoeften tot maximaal 20 accounts of 500 pakket-ID’s kunnen onafhankelijk rapporten op laten maken door hun eigen parameters in te stellen en een vrijwel realtime beeld te genereren van de emissies die op pakket- of accountniveau worden gegenereerd.

FedEx heeft de ambitie om tegen 2040 wereldwijd CO2-neutraal te zijn – een doel dat zowel de scope 1- en 2-emissies van het bedrijf omvat als de scope 3-emissies (leveranciers) voor gecontracteerd transport.

Raadpleeg het meest recente ESG-rapport voor meer informatie over de wereldwijde inspanningen van FedEx om de uitstoot van grond-, weg- en luchtactiviteiten te verminderen en om klimaatactie buiten het bedrijf te ondersteunen, zoals investeringen in nieuwe technologische oplossingen en onderzoek naar koolstofvastlegging.

###

* FedEx® Sustainability Insights berekent de uitstoot van broeikasgassen (CO2-equivalent) met behulp van een methodologie die het Greenhouse Gas (GHG) Protocol van het World Resources Institute (WRI) volgt; de tools in overeenstemming met het Global Logistics Emissions Council (GLEC) Framework en houdt rekening met emissiefactoren volgens de industriestandaard, nutsvoorzieningen en transportspecifieke operationele statistieken.

** Gegevens worden weergegeven in verschillende statistieken, zoals transportwijze, servicetype en land of gebied voor alle in aanmerking komende FedEx Express®-, FedEx Ground®- en FedEx Freight®-zendingen. Bepaalde emissie-informatie buiten de VS en Canada kan onvolledig zijn vanwege incompatibiliteit met het systeem. Uitgesloten gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, binnenlandse verzendgegevens voor bepaalde landen/gebieden, waaronder, maar niet beperkt tot, Australië, Brazilië, China, Frankrijk en Polen. Er is een gedetailleerde download beschikbaar van welke zendingen in het rapport zijn opgenomen. Uitsluitingen worden periodiek bijgewerkt en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.