FedEx Express en Natuur & Milieu gaan samenwerken om duurzame oplossingen voor de transportsector te versnellen

natuur-milieu-launch.jpg


Drie gesponsorde projecten voor wegvervoer, faciliteiten en luchtvervoer met als doel emissies vanaf de basis aan te pakken


FedEx express, ’s werelds grootste expressvervoerbedrijf, en non-profitorganisatie Natuur & Milieu kondigen een samenwerking aan om de weg vrij te maken voor een duurzamere transportsector. Met een financiële bijdrage van FedEx Express Europe kan Natuur & Milieu de komende 12 maanden drie deelprojecten uitvoeren. Deze hebben tot doel het versnellen van duurzame oplossingen, om zo de CO²-uitstoot op de weg, in distributiecentra en in de luchtvaart terug te dringen.

Met de projecten wordt gewerkt aan: het bevorderen dat bedrijven met een klein tot middelgroot wagenpark overstappen op emissievrij vervoer, het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie en oplaadinfrastructuur in distributiecentra en het stimuleren van de invoering van synthetische vliegtuigbrandstoffen als middel om de uitstoot van moderne vliegtuigen te verminderen.

De vervoerssector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in het Parijsakkoord. De EU Green Deal heeft ook geleid tot specifieke doelstellingen voor vervoer die zijn opgenomen in de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

In Nederland is het goederenvervoer verantwoordelijk voor 12 procent van de CO²-uitstoot van de Nederlandse economie. De luchtvaart is verantwoordelijk voor 45 procent van deze uitstoot en het wegvervoer voor nog eens 21 procent (CBS, 2019).

“We zijn verheugd om deze projecten aan te gaan met de steun van FedEx Express. Onze ambitie is dat deze samenwerking ertoe leidt dat duurzame logistieke oplossingen enerzijds gemakkelijk beschikbaar en toegankelijk worden en anderzijds een aanzienlijke vermindering van de CO²-uitstoot

door de transportsector stimuleert. We kijken ernaar uit om samen te werken aan het bereiken van klimaatdoelstellingen in Europa,” aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

FedEx Express zal de expertise van zijn cross-functionele duurzaamheidsafdeling inbrengen in de samenwerking - en zijn ervaring en perspectief toevoegen als exploitant van een uitgebreid Europees wegennet.

“Elektrificatie van onze eigen vloot voor het ophalen en afleveren van pakketten en het voorbereiden van onze faciliteiten op de behoeften van de toekomst zijn belangrijke onderdelen van de manier waarop FedEx Express in Europa CO²-uitstoot zal opereren. Door samen te werken met Natuur & Milieu zijn we er trots op dat we een rol kunnen spelen bij het mogelijk maken van zero emissie-oplossingen op een bredere schaal. Of het nu gaat om het terugdringen van de uitstoot van het wegtransport tot nul, het vervangen van energie en infrastructuur om distributiecentra toekomstbestendig te maken, of het revolutioneren van de luchtvaart met synthetische brandstoffen, wij maken een duurzamere logistiek mogelijk vanaf de basis,” aldus David Canavan, Chief Operating Officer, FedEx Express.

FedEx kondigde onlangs haar eigen duurzaamheidsdoelstellingen aan om in 2040 wereldwijd koolstofneutraal te opereren, met een investering van meer dan 2 miljard dollar in het optimaliseren van de werkzaamheden, hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van CO²-uitstoot. Deze lokale en Europese samenwerking met Natuur & Milieu is een aanvulling op de 100 miljoen dollar aan financiering die FedEx verstrekt voor de oprichting van het Yale Center of Natural Carbon Capture in de Verenigde Staten - een Europese samenwerking met potentieel om oplossingen voor de industrie te versnellen.