Europe (Dutch)

FedEx Express begint overlegrondes over inkrimping van het personeelsbestand nu de afronding van de TNT-netwerk integratie in zicht komt

2019-fedex-777-s6a1250.jpg

FedEx Express begint overlegrondes over inkrimping van het personeelsbestand nu de afronding van de TNT-netwerk integratie in zicht komt

AMSTERDAM, 19 januari — FedEx Express (FedEx), een dochteronderneming van FedEx Corp. (NYSE: FDX) en ‘s werelds grootste vervoersbedrijf voor expreszendingen, komt vandaag met voorstellen voor een wijziging in de omvang van het Europese personeelsbestand nu de integratie van het TNT-netwerk zijn voltooiing nadert. Deze voorstellen maken deel uit van een bredere, meerjarige groeistrategie die de Europese Express business in staat stelt met vertrouwen voort te bouwen op het momentum dat in recente jaren is opgebouwd.

FedEx heeft TNT in 2016 overgenomen als onderdeel van haar Europese uitbreidingsplannen en verbond daarmee ‘s werelds grootste luchtvervoernetwerk met een ongeëvenaard Europees netwerk voor wegvervoer en een wereldwijd portfolio aan services. Sinds de overname heeft een succesvolle integratie plaatsgevonden van de IT-systemen en belangrijke onderdelen van de lucht-, grond- en wegvervoernetwerken. Investeringen werden gedaan in technologie en infrastructuur.

Vandaag werden voorstellen voorgelegd aan de Europese ondernemingsraad en de medewerkers om de doublures te adresseren die voortkomen uit het opereren van twee grote Europese netwerken die allebei vergelijkbare gebieden met elkaar verbinden. Deze voorstellen zullen helaas leiden tot een reductie van 5500-6300 medewerkers in operationele en backoffice functies. Tijdens de overlegrondes zullen wij alle mogelijkheden tot ondersteuning van de betrokken teamleden bespreken met ondernemingsraadleden vanuit de hele regio. Deze ondersteuningsmaatregelen verschillen per land, maar kunnen vrijwillig ontslag inhouden, herplaatsing in een andere functie of voorrang bij vacatures. De overlegprocedure zal plaatsvinden gedurende een periode van achttien maanden en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale procedures en regelgeving voor overleg.

Karen Reddington, President van FedEx Express Europe, heeft het volgende verklaard:

‘We hebben TNT in 2016 overgenomen met slechts één reden: wereldwijde toegang voor onze klanten door de aansluiting van het wereldwijde luchtvervoernetwerk van FedEx op het uitgebreide Europese wegvervoernetwerk van TNT om zo uit te groeien tot een van de belangrijkste spelers in Europa. Dit proces, hoewel zwaar, zal ons samen met de afronding van de netwerk integratie in staat stellen te opereren als één organisatie met een betere dekking, kortere besteltijden, uitgebreidere operationele capaciteiten en verbeterde serviceniveaus.’

Karen voegde eraan toe: ‘Dergelijke veranderingen zijn nooit gemakkelijk omdat zij een weerslag hebben op onze mensen. Ze zijn echter cruciaal om de voordelen van de integratie te kunnen benutten en om onze concurrentiepositie te verbeteren in een snel veranderende markt. Dit verandert echter niks aan onze bedrijfswaarden. Wij streven naar een open dialoog, een nauwe samenwerking met onze sociale partners en een afronding van het proces met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en respect voor de betrokken teamleden.’

Centraal onderdeel van de vandaag gepresenteerde plannen, is de fysieke integratie van de netwerken voor luchtvervoer van FedEx Express en TNT. Op dit moment opereert FedEx Express met twee vergelijkbare luchtvervoer netwerken, vanuit twee centrale hubs in de Parijse Charles de Gaulle luchthaven in Frankrijk en in de luchthaven van Luik in België. In de voorstellen die we gepresenteerd hebben, zou FedEx een dual-hub model in Europa invoeren, waarbij de FedEx Roissy-Charles de Gaulle hub zou dienen als primaire hub waar alle Europese vluchtbestemmingen samenkomen en die de Europese klanten aansluitingen biedt op de rest van de wereld. De hub in Luik zou als een secundaire hub opereren om flexibiliteit te verzekeren en de klanten het hele jaar door een uitstekende dienstverlening te bieden. Het dual-hub netwerk van FedEx is al decennialang een beproefd concept in de Verenigde Staten met Memphis als de universele hub en Indianapolis als secundaire hub zoals het geval zou zijn voor Luik in centraal Europa.

Dave Canavan, Chief Operating Officer van FedEx Express Europe, legde uit:

‘Het voorstel om te komen tot een dual-hub model is voor ons een strategisch voordeel: het verbetert de concurrentiepositie van onze Express business, het verschaft ons flexibiliteit en verhoogt onze groeimogelijkheden. Wij zijn er ons van bewust dat, hoewel deze voorgenomen veranderingen absoluut noodzakelijk zijn om ons op de goede weg te zetten, onze teamleden en dan vooral de mensen in Luik, zich zorgen maken over hun toekomst. Wij zullen er alles aan doen om het overleg op een constructieve manier te voeren, in een sfeer van samenwerking en zorg voor de mensen die het betreft.’

Voor België omvat de aankondiging die vandaag aan de ondernemingsraden en vakbondsvertegenwoordigers werd voorgelegd, het voornemen om over te gaan tot collectief ontslag en te starten met de procedure Wet-Renault. Mocht FedEx besluiten om door te gaan met de voorgenomen wijziging in België, dan zou dat helaas leiden tot een beoogde reductie van 665 medewerkers in de Luikse luchthub- en 48 medewerkers in onze backoffice-functies in de rest van België. Voor 854 medewerkers van het Luikse luchthub team zou dit een mogelijke wijziging van de werkuren en werkroosters betekenen. Ground Operations-teams die vanuit België werken, zouden door deze voorgenomen wijzigingen niet getroffen worden.


EINDE


Contact

Neem voor vragen betreffende Nederland contact op met:

Bram.vanGinneken@edelman.com / +31 6 1238 2384

Over FedEx Express

FedEx Express is het grootste vervoersbedrijf ter wereld voor expreszendingen dat snelle en betrouwbare bestellingen verzorgt in meer dan 220 landen en regio’s. FedEx Express maakt gebruik van een wereldomspannend netwerk voor lucht- en wegvervoer voor snelle afleveringen van tijdgevoelige zendingen op een overeengekomen datum en tijdstip met een geld-terug garantie.

Over FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) biedt klanten en bedrijven wereldwijd een grote portfolio voor dienstverlening op het gebied van vervoer, e-commerce en zakelijke dienstverlening. De onderneming realiseert een jaarlijkse omzet van $75 miljard, biedt geïntegreerde zakelijke oplossingen via dochterbedrijven die als één collectief concurreren, onder het gerespecteerde FedEx label samenwerken en digitaal innoveren. FedEx hoort steeds weer bij de werkgevers die wereldwijd de meeste bewondering oogsten en het grootste vertrouwen genieten. Het bedrijf is een bron van inspiratie voor zijn ruim 600.000 teamleden om veel aandacht te besteden aan veiligheid, de hoogste ethische en professionele normen en de behoeften van klanten en gemeenschappen. Kijk ook op about.fedex.com om meer te weten te komen over hoe FedEx mensen en mogelijkheden wereldwijd verbindt.

Toekomstgerichte uitspraken

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen worden gezien als toekomstgericht, zoals uitspraken over de visie van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen, financiële prestaties en onderliggende aannames. Onder toekomstgerichte uitspraken vallen uitspraken die woorden, of woorden van een soortgelijke strekking bevatten, zoals ‘zal’, ‘kan’, ‘zou’, ‘moet’, ‘denkt’, ‘verwacht’, ‘anticipeert op’, ‘plant’, ‘is van mening’, ‘doelt op’, ‘plannen voor de toekomst’, ‘is van plan’, of uitspraken die worden voorafgegaan of gevolgd door dit soort woorden of uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn verbonden met risico’s, onzekerheden en andere factoren waardoor de eigenlijke resultaten duidelijk kunnen afwijken van eerdere of toekomstige ervaringen die worden uitgedrukt met dit soort toekomstgerichte uitspraken of daarin liggen opgesloten. Potentiële risico’s en onzekerheden omvatten, zonder hiertoe beperkt te blijven, de mogelijkheden van FedEx Express goedkeuring te krijgen van de ondernemingsraden, verstoring van bedrijfsactiviteiten, de succesvolle integratie van de netwerken van FedEx en TNT binnen de verwachte tijdsduur en tegen de verwachte kosten, de verwachte voordelen te behalen met de samenvoeging van beide bedrijven, en andere elementen die te vinden zijn in de persberichten van FedEx Corp. en FedEx Express en rapporten die FedEx Corp. indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission, de toezichthoudende instantie op de effectenbeurzen in Amerika. Een toekomstgerichte uitspraak geldt alleen vanaf de datum waarop ze wordt gedaan. Wij verplichten ons niet een toekomstgerichte uitspraak bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, hetzij als gevolg van toekomstige gebeurtenissen dan wel anderszins.